Nedělní setkání

Setkáváme se v neděli v místním Kulturním domě v prostorech „Kavárna“ – setkání je každou druhou neděli od 16:00 hod. /viz kalendář/.

Setkání se skládá ze dvou částí. První část (cca 45 min) je více formální, kde zepředu zazní čtení oddílu z Bible, modlitba a výklad čteného oddílu, křesťanské písničky. Během výkladu/kázání je pro děti připravená Biblická školička, kde děti od 3 do 9 let mají svůj program. Druhá část setkání je neformální, kdy je prostor spolu u kávy či čaje spolu pohovořit, seznámit se.

Skupiny

Několikrát za měsíc se setkáváme v menších skupinách, obvykle v domácnostech.  Spolu se povzbuzujeme skrze rozhovory, čtení Bible, modlitby a vzájemnou pomoc.

Osobní rozhovory

Na požádání jsme připraveni se setkat s každým z vás osobně. Rozumíme tomu, že ne o všem se dá hovořit v neděli, či při setkání ve skupině a že jsou věci i velmi osobní. Pokud máte potřebu osobně hovořit, chcete požádat o modlitby, křest či jinou záležitost prosím kontaktujte nás. Rádi se s vámi setkáme.